Правила за поведение

 

За да се възползваш от добрия ефект, до който редовното практикуване на Анапана води, е важно да си съгласен/съгласна да следваш следните правила за поведение. Те ще осигурят добра основа за медитацията ти.

  • Ще се въздържам от убиване

Обещавам да се опитам да се отнасям към всички същества с доброта, да не ги убивам или наранявам по никакъв начин.

  • Ще се въздържам от крадене

Обещавам да вземам само това, което ми се дава и да не вземам без разрешение нищо, което принадлежи на друг.

  • Ще се въздържам от лошо поведение

Обещавам да се държа с другите момчета и момичета така, сякаш са мои братя и сестри или най-добри приятели.

  • Ще се въздържам от лъжи, груби думи и злословене, които биха могли да наранят другите

Обещавам да говоря истини, да използвам вежливи и мили думи и да не изричам нищо, което може да нарани друг.

  • Ще се въздържам от вземането на упойващи вещества

Обещавам да не приемам алкохол, наркотици или други упойващи вещества, а да запазя ума си ясен.