Това е страницата на българската организация, която предлага курсове по Випассана медитация, както се преподава от С.Н. Гоенка и неговите помощник-учители в традицията на Саяджи У Ба Кин.

Какво е Випассана медитация?

Випассана, което означава да виждаш нещата такива, каквито са, е една от най-древните медитационни техники в Индия. Тя била преподавана преди повече от 2500 години като универсален лек срещу универсални страдания, т.е. като изкуство да се живее. Ако не сте запознати с тази техника на медитация, можете да прочетете краткото въведение във Випассана от С. Н. Гоенка, както и въпроси и отговори относно техниката.

Как се учи?

Техниката на медитация Випассана се преподава в десетдневни курсове, като участниците остават на територията на курса през цялото време. Те научават основите на метода и го упражняват достатъчно дълго, за да успеят да изпитат сами ползотворния му ефект. Не са необходими никакви предварителни познания по медитация. След като се запознаете с правилата за поведение за курсовете по Випассана медитация и проверите разписанието на курсовете можете да кандидатствате за участие в курс.

Къде се учи?

Курсове се провеждат в множество медитационни центрове, а и на специално наети за тази цел места. Всеки център има собствен график на курсовете, които провежда. В повечето случаи желаещите могат да кандидатстват за даден курс и чрез интернет страницата на центъра. Създадени са голям брой центрове в Индия и други части на Азия. Десет центъра се намират в Северна Америка, три в Латинска Америка, други седем в Европа, седем в Австралия и Нова Зеландия, един в Близкия Изток и един в Африка. Курсове се провеждат и извън тези центрове на още много места и са организирани от ученици, живеещи в съответните области. В нашите страници можете да намерите азбучен списък и информация на английски език за местата за курсове по целия свят, както и карти с местонахождението на отделните центрове по света и специално в Индия и Непал.

Специален 10 дневен курс по Випассана, организиран специално за бизнес директори и правителствени служители се провежда редовно в няколко центъра в различни части на света. За допълнителна информация посетете курсове за ръководни кадри.

Финансиране на курсовете

Съгласно традицията на чистата Випассана, курсовете се финансират единствено чрез дарения. Дарения се приемат само от тези, които са завършили поне един десет-дневен курс, преподаван от помощник-учител на С.Н. Гоенка. Всеки, който идва на курс за първи път, може да даде дарение в последния ден на курса или по всяко време след това.

По този начин следващите курсове се осъществяват от тези, които са изпитали върху себе си предимствата на тази практика. Всеки дава дарение според собствените си възможности и воля, но винаги с желанието да сподели тези осъзнати ползи с други. В тази традиция, подобни дарения са единственият източник на финансиране по целия свят.

Випассана България е напълно самостоятелно и финансово самоиздържащо юридическо лице с нестопанска цел, което отговаря изцяло за организирането и заплащането на собствените курсове в България. Няма друг богат фонд или личност, която да ни спонсорира. Нито учителите, нито организаторите, нито служащите по време на курса, получават каквото и да е заплащане за своето служене.

По този начин разпространението на Випассана се извършва с най-чисти намерения и свободно от комерсиализъм. Независимо дали дарението е голямо или малко, то трябва да бъде дадено с желанието да се помогне на другите: "Курсът, на който се обучавах, е осъществен чрез щедростта на стари ученици - нека сега дам нещо за финансирането на следващ курс, така че и други да могат да се възползват от благата на тази техника ".