АНАПАНА

Какво е Анапана и какви са ползите от практикуването ѝ?

КУРСОВЕ

Информация за курсовете по Анапана в България.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Какви са правилата, които учениците трябва да спазват по време на курса.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Информация за родители и настойници, както и за стари ученици, които биха искали да служат.

ГАЛЕРИЯ

Снимков материал от курсовете.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Джатаки, Аудио, Видео