Анапана за деца и младежи, април 2024 г.

Анапана за деца и младежи, ноември 2023 г.

Анапана за деца и младежи, април 2023 г.

Анапана за деца и младежи, 2022

Анапана за деца и младежи, октомври 2018

Детски курс за момичета, София, април 2017

Първи детски курс по Анапана - София, октомври 2016