Информация за възрастни

Трябва ли да дам съгласието си, за да може детето ми да участва в курса?

Да, по време на кандидатстването родител/настойник попълва формуляр, в който дава своето съгласие за участието на детето му в курса.

 

Как мога да служа на курс за деца и младежи?

Желаещи да служат на курсове за деца и младежи трябва да имат поне един завършен 10-дневен курс по Випассана, както се преподава от С.Н. Гоенка.

 

Възможно ли е да се организира курс в моя град?

Еднодневни курсове могат да се организират на наето място като училище, читалище, детска градина или детски лагер. Важно е мястото да бъде тихо и отделено от други дейности, които се провеждат на същaта локация. Нужно е да има пространство за медитация, място за хранене и за креативни занимания на закрито. Препоръчително е също да има пространство, на закрито или открито, за игри и физически дейности.

Работната група за детски курсове може да предложи доброволци, които да организират и проведат курс.

Участието на деца и младежи в курс по Анапана трябва да бъде изцяло по собствено желание.