Интервю със С.Н. Гоенка

В продължение на 20 минути С.Н. Гоенка обяснява теорията и практиката на Випассана медитацията.